Тайната на добрия бизнес е в усилената работа и в отличната подготвеност на специалистите. А във фирмата добрите специалисти са неизменна даденост. Фирмaта е създадена от хора, работили дълги години и натрупали солиден професионален опит в бранша в бившият завод “Латекс” в град Бяла. Оттам логически се стига и до успеха в разработването на нови изделия, във внедряването и използването на съвременни технологични достижения в тази област. Ето защо фирмата има готовност и капацитет да произвежда продукти по технически изисквания и условия на клиента.

      Технологичният капацитет на фирмата дава възможност за производство на разнообразен асортимент смеси от каучук, сред които:
        – Цветни и бели каучукови смеси
        – Електропроводими каучукови смеси
        – диелектрични каучукови смеси
        – каучукови смеси, сертифицирани за хранително-вкусовата промишленост
        – смеси по индивидуални изисквания на клиентите

      Всички смеси, които произвеждаме, са изолирани в полиетиленово фолио и с това са удобни за пряка конфекция в различни пресформи и изделия. От цветните и бели смеси фирмата произвежда такива, които са подходящи за изделия с декоративно предназначение или за хранително-вкусовата промишленост.

      Фирмата разполага с производствена площ от 2580 кв/м и следното технологично оборудване:
        – смесителни валци -1500/550
        – смесителни валци -800/550
        – лабораторен вал -400/250

        – ротациона преса

        – хидр.преса -2000/1000 – 360 тона
        – хидр.преса -1000/1000 – 500 тона
        – хидр.преса -600/600 – 100 тона
        – хидр.преса -600/600 – 100 тона
        – хидр.преса -500/500 – 63 тона
        – хидр.преса -300/300 – 60 тона
        – хидр.преса -300/300 – 20 тона
        – хидр.преса -250/250 – 10 тона
        – хидр.преса -250/250 – 10 тона
        – каландър 3 цилиндров -1000/400
        – автоклав -4000/1000