Основана в края на ХХ век, а по-точно – през 1998 г., Фирмата бързо се превърна във водещ производител на технически каучукови изделия и сурови смеси за тях. Това с особена сила важи за Северна България, където са основните контрагенти на фирмата.
      Техническите каучукови изделия на фирмата са в доста широка гама от: гумени, гумено-метални и гумено-текстилни продукти, които намират своето различно приложение в най-различни области на промишлеността.
Каучукови изделия

      Използват се в:
        – машиностроенето,
        – корабостроенето,
        – селското стопанство, а също така са приложими и за нуждите на хранително-вкусовата промишленост и енергетиката.

      Произвеждаме: транспортни ленти, ремъци за елеватори, каучукови пластини, листи, каучукови профили – плътни и микропорести, микропорести профили, уплътнители, маншони, престилки,, шнурове, ,,О” пръстени, бандажни гуми, втулкови лагери, дейтвудни втулки, гумени сектори за винтови шнекове, шайби, подложки, маншети, дискове, мембрани, резина, солуция, тампони, вибро-тампни, виеластици, буфери, тампони, буфери, фендери, буртици, импелери, карета, силиконови изделия.
      Произвеждаме още сурови каучукови смеси на базата на: естествен каучук /NR/, нитрилен /NBR/, стиренов /SBR/, изопренов /IR/, силиконов /SR/, флуоркаучук /FR/, етиленопренов /EPDM/.