Технологичният капацитет на фирмата дава възможност за производство на разнообразен асортимент смеси от каучук, сред които:
        – Цветни и бели каучукови смеси
        – Електропроводими и диелектрични каучукови смеси
        – Каучукови смеси, сертифицирани за хранително-вкусовата промишленост
Смеси по индивидуални изисквания на клиентите

4.Обикновени смеси изработени в комбинация от SBR/стиренов каучук/, IR /изотопен каучук/ и NR /естествен каучук/.Изделията от тези смеси се отличават с високи механични устойчиви на изтриване,опън и динамични натоварвания.Изделията от тези смеси са устойчиви на кисилини и основи.

Шифър на сместа Якост на опън в кг/см2 Относително удължение % Остатъчно удължение % Твърдост по Шор +/-2
1045 150 400 20 45
1050 160 480 15 50
1065 160 450 15 65
1070 150 400 20 70
1075 140 400 20 75
1080 130 300 25 80
  •       От позиции 1,2,3,4,5,7 и 8 фирмата произвежда бели и цветни смеси за производство на изделия с декоративно предназначение или приложими в хранително вкусовата промишленост
  •       Всички смеси, които произвеждаме, са изолирани в полиетиленово фолио и с това са удобни за пряка конфекция в различни пресформи и изделия. От цветните и бели смеси фирмата произвежда такива, които са подходящи за изделия с декоративно предназначение или за хранително-вкусовата промишленост.

  •       * Всички поръчки на клиентите са готови до 10 работни дни след потвърдена поръчка.