Технологичният капацитет на фирмата дава възможност за производство на разнообразен асортимент смеси от каучук, сред които:
        – Цветни и бели каучукови смеси
        – Електропроводими и диелектрични каучукови смеси
        – Каучукови смеси, сертифицирани за хранително-вкусовата промишленост
Смеси по индивидуални изисквания на клиентите

5.Обикновени смеси изработени на базата на SBR/стиренов каучук/.Преобладаващи в тях са минералните пълнители.Подходящи са за относително безотговорни изделия като подложки, тъмпони, буфери и различни видове уплътнители работещи в температурен диапазон от -30 градуса до +70 градуса

Шифър на сместа Якост на опън в кг/см2 Относително удължение % Остатъчно удължение % Твърдост по Шор +/-2
2045 100 450 20 45
2050 110 450 25 50
2060 110 450 20 60
2065 110 450 25 50
2070 100 350 25 70
2080 90 300 30 80
2085 80 300 30 85
  •       От позиции 1,2,3,4,5,7 и 8 фирмата произвежда бели и цветни смеси за производство на изделия с декоративно предназначение или приложими в хранително вкусовата промишленост
  •       Всички смеси, които произвеждаме, са изолирани в полиетиленово фолио и с това са удобни за пряка конфекция в различни пресформи и изделия. От цветните и бели смеси фирмата произвежда такива, които са подходящи за изделия с декоративно предназначение или за хранително-вкусовата промишленост.

  •       * Всички поръчки на клиентите са готови до 10 работни дни след потвърдена поръчка.