Технологичният капацитет на фирмата дава възможност за производство на разнообразен асортимент смеси от каучук, сред които:
        – Цветни и бели каучукови смеси
        – Електропроводими и диелектрични каучукови смеси
        – Каучукови смеси, сертифицирани за хранително-вкусовата промишленост
Смеси по индивидуални изисквания на клиентите

1.Маслоустойчиви смеси изработени на базата на 100% NBR /нитратен каучук/ подходящи за изработка на изделия работещи в среда на масло: пръстени,маншети, уплътнители и тампони в температурен диапазон от 40 до 80 градуса

Шифър на сместа Якост на опън в кг/см2 Относително удължение % Остатъчно удължение % Твърдост по Шор +/-2
5340 120 450 20 40
5345 150 450 20 45
5360 150 450 20 60
5365 140 400 20 65
5370 130 350 25 70
5375 120 350 25 75
5380 100 300 30 80
5385 120 450 20 40
  •       От позиции 1,2,3,4,5,7 и 8 фирмата произвежда бели и цветни смеси за производство на изделия с декоративно предназначение или приложими в хранително вкусовата промишленост
  •       Всички смеси, които произвеждаме, са изолирани в полиетиленово фолио и с това са удобни за пряка конфекция в различни пресформи и изделия. От цветните и бели смеси фирмата произвежда такива, които са подходящи за изделия с декоративно предназначение или за хранително-вкусовата промишленост.

  •       * Всички поръчки на клиентите са готови до 10 работни дни след потвърдена поръчка.