Технологичният капацитет на фирмата дава възможност за производство на разнообразен асортимент смеси от каучук, сред които:
        – Цветни и бели каучукови смеси
        – Електропроводими и диелектрични каучукови смеси
        – Каучукови смеси, сертифицирани за хранително-вкусовата промишленост
Смеси по индивидуални изисквания на клиентите

8.Атмосфероустойчиви и топлоустойчиви смеси изработени на база EPDM /етилен пропиленов каучук/ подходящ за производство на изделия работещи на атмосферни влияния Вулканизираните са устойчиви също на кисели и алкални среди както и на широка гама разтворители.Температурният диапазон на устойчивост е от -40 до +120 градуса.

Шифър на сместа Якост на опън в кг/см2 Относително удължение % Остатъчно удължение % Твърдост по Шор +/-2
6060 130 350 20 60
6070 120 300 25 70
6080 110 300 30 80
6050 130 350 35 50
6040 130 350 25 40
  •       От позиции 1,2,3,4,5,7 и 8 фирмата произвежда бели и цветни смеси за производство на изделия с декоративно предназначение или приложими в хранително вкусовата промишленост
  •       Всички смеси, които произвеждаме, са изолирани в полиетиленово фолио и с това са удобни за пряка конфекция в различни пресформи и изделия. От цветните и бели смеси фирмата произвежда такива, които са подходящи за изделия с декоративно предназначение или за хранително-вкусовата промишленост.

  •       * Всички поръчки на клиентите са готови до 10 работни дни след потвърдена поръчка.