Технологичният капацитет на фирмата дава възможност за производство на разнообразен асортимент смеси от каучук, сред които:
        – Цветни и бели каучукови смеси
        – Електропроводими и диелектрични каучукови смеси
        – Каучукови смеси, сертифицирани за хранително-вкусовата промишленост
Смеси по индивидуални изисквания на клиентите
      1.Маслоустойчиви смеси изработени на базата на 100% NBR /нитратен каучук/
      2.Маслоустойчиви смеси изработени на базата на 100% NBR /нитратен каучук/ +50% SBR /стиренов каучук/
      3.Маслоустойчиви смеси изработени на базата на 100% NBR /нитратен каучук/ +50% SBR /естествен каучук/

      4.Обикновени смеси изработени в комбинация от SBR/стиренов каучук/, IR /изотопен каучук/ и NR /естествен каучук/
      5.Обикновени смеси изработени на базата на SBR/стиренов каучук/
      6.Обикновени смеси изработени на базата на SBR/стиренов каучук/ и SR /регенериран каучук/
      7.Обикновени смеси изработени на базата на 100% NR /естествен каучук/
      8.Атмосфе роустойчиви и топлоустойчиви смеси изработени на база EPDM /етилен пропиленов каучук/

  •       От позиции 1,2,3,4,5,7 и 8 фирмата произвежда бели и цветни смеси за производство на изделия с декоративно предназначение или приложими в хранително вкусовата промишленост
  •       Всички смеси, които произвеждаме, са изолирани в полиетиленово фолио и с това са удобни за пряка конфекция в различни пресформи и изделия. От цветните и бели смеси фирмата произвежда такива, които са подходящи за изделия с декоративно предназначение или за хранително-вкусовата промишленост.
  •       * Всички поръчки на клиентите са готови до 10 работни дни след потвърдена поръчка.